top of page

Gecertificeerde Opleiding tot Ayur-Life Coach
Schooljaar 2024-2025

Volledige lesinhoud per lesmodule

1. Opleidingsmodule 1 - Kennismaking met ayurveda

Za 19 en Zo 20 oktober 2024 (9u30 - 17u30)

Wat leer je?

Tijdens deze lesmodule krijgen we een inleiding tot de ayurveda. Ayurveda, de wetenschap of kennis van het leven, is een manier van leven in harmonie met de omgeving en de natuur. Het omvat zowel een theoretische onderbouw als een praktisch toepassingsgebied.

De oorsprong en betekenis van ayurveda vinden we terug in de oude teksten van de Veda’s en de Vedische literatuur, alsook bij de belangrijke Ayurvedische artsen of vaidya’s uit die tijd.. Ook de filosofische achtergrond, de Samkhya-filosofie of het scheppingsverhaal, geeft inzichten over de theoretische pijlers waarop ayurveda gebaseerd is. Dit brengt ons bij de twee grote krachten verantwoordelijk voor de schepping van het universum en daaruit dus ook ayurveda. Purusha en Prakriti, beide oerenergieën, die leiden tot de evolutie van het niet-gemanifesteerde naar de materiële expressie onder invloed van de triguna, namelijk sattva, rajas en tamas. Hieruit ontstaan uiteindelijk de vijf grove elementen, namelijk ether, lucht, vuur, water en aarde. Deze vijf elementen vormen de basis van de drie dosha’s of basisconstituties: vata, pitta en kapha.

 

Verder in deze module bespreken we de voorwaarde om te leven in goede gezondheid, met name in harmonie met de omgeving en de natuur. Hier bespreken we de invloed van de dosha-energieën op de verschillende levensfasen, de tijd, de seizoenen. Op basis hiervan ontwikkelde zich de dinacharya of de ayurvedische dagelijkse routine. Het volgen van deze richtlijnen helpt onder meer om een goede gezondheid in stand te houden en brengt lichaam, geest en het bewustzijn naar een hoger functioneringsniveau.

 

Ook de basisprincipes van de ayurvedische voedingsfilosofie worden onder de loep genomen, zodat we bewust kunnen kiezen voor voedsel dat goed voor ons is, dat bij onze constitutie past. Dat doen we door te begrijpen wat het verband is tussen de eigenschappen van voedsel (smaak, kwaliteiten, energieën en postdigestieve werking) en onze constitutie. Op die manier behouden we het evenwicht tussen onze dosha’s en begrijpen we dat voeding dit evenwicht ook kan verstoren.

 

Dit weekend vormt het eerste weekend van zowel de jaaropleiding tot Ayur-Life Coach als de massage module 1 – Abhyanga en heeft tot doel je te laten kennismaken met de basisprincipes van ayurveda.

 

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

 

 

2. Opleidingsmodule 2 - Ayurvedisch vegetarisch koken (praktijkweekend koken 1)

Za 16 en Zo 17 november 2024 (9u30 - 19u (za) en 9u30 - 17u30 (zo))

Wat leer je?

Dit kookweekend is een praktijkweekend waarbij er meer dan 10 ayurvedische bereidingen worden gemaakt. We gaan samen aan de slag in de keuken en iedereen steekt de handen uit de mouwen. Zo draagt iedereen draagt actief bij tot de creatie van deze ayurvedische gerechten.

Deze lesmodule heeft tot doel je vertrouwd te maken met de ayurvedische keuken en de kookprincipes. Na afloop van het lesweekend kan je thuis een evenwichtige vegetarische ayurvedische maaltijd bereiden voor het hele gezin. Door het gebruik van handige kookformules, op basis van de verteerbaarheid van voedingsmiddelen, kan je thuis zelf eindeloos variëren.

Naast het bereiden van de maaltijden, richten we de aandacht op het belang van een lacto-vegetarisch voedingspatroon. We focussen hierbij op volgende thema’s:

 

  • de aanvoer van vitaminen en nutriënten,

  • het belang van vit.B12, vit.D en vit.A,

  • de voedingswaarde van een lacto-vegetarisch voedingspatroon,

  • de meerwaarde van bio-voeding,

  • de voedingswaarden van verzadigde en onverzadigde vetten en de mythe rond cholesterol

  • overzicht van de te verhitten vetten en oliën

Aangezien deze lesmodule voornamelijk praktisch is, zal de meeste tijd doorgebracht worden in de keuken. Er worden tijdens de eerste lesdag zowel aan lunch als avondmaal voorzien. Dit avondmaal kan, indien gewenst, mee naar huis worden genomen.

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

3. Opleidingsmodule 3 - Dosha’s 1

Za 14 en Zo 15 december 2024 (9u30 - 17u30)

Wat leer je?

In deze lesmodule gaan we dieper in op de elementenleer, als vijf universele organiserende principes, en de rol van de triguna of de drie oerenergieën: sattva, rajas en tamas. We bespreken het verband tussen de vijf elementen en de gurvadi gunas of de 20 kwaliteiten of eigenschappen.

Vanuit deze basiselementen ontstaan de drie dosha’s: vata, pitta en kapha als fundamentele krachten die alle fysiologische processen in ons lichaam regelen. We bespreken de relatie tussen de vijf elementen en de drie dosha’s. Deze drie dosha’s hebben elk hun eigenlichaamsfunctie; hun eigen zetel; hun eigen principe en psychologische werking. De hoofdkenmerken van de dosha’s hebben een effect op ons metabolisme. Diepgaande kennis van de drie dosha’s helpt je om inzicht te krijgen in je eigen wezen, je eigen blauwdruk. Met deze kennis en inzichten kan je gemakkelijker inspelen op de steeds veranderende leefomstandigheden en een goede gezondheid behouden.

 

We bepalen onze eigen prakriti of geboorteconstitutie en vikruti of huidige conditie. Hierbij slaan we een brug tussen de theorie en de praktijk. We gebruiken hiervoor verschillende complementaire methodieken zoals de bilan van de tong; bilan van de pols; vragenlijsten en praktijkoefeningen.

 

Ook het concept van ‘agni’ of het verteringsvuur komt uitgebreid aan bod. We bespreken de functies van agni, de relatie van agni tot de gunas en de dosha’s alsook de vier toestanden van agni en de subtypes. We leren wat agni belast, symptomen van een tekort aan agni en hoe we agni kunnen verhogen. We sluiten het lesweekend af met de zeven dhatu’s of weefsels, de drie mala’s of afvalproducten en de srota’s of kanalen.

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

 

4. Opleidingsmodule 4 - Dosha’s 2

Za 11 en Zo 12 januari 2025 (9u30 - 17u30)

 

Deze lesmodule – dosha’s 2 – bouwt verder op onze kennis uit de vorige module en gaan we dieper in op de thema’s gezondheid en preventie en tot slot verstoringen van het metabolisme. We kijken eerst naar wat gezondheid betekent vanuit holistisch perspectief. Hoe we preventief een goede gezondheid kunnen behouden door maatregelen en richtlijnen te volgen in overeenstemming met onze dosha’s. Vervolgens kijken we naar ziekte. Welke factoren een invloed hebben op onze gezondheid. Volgens de ayurveda verloopt het ziekteproces of samprapti in verschillende stappen. Wanneer men de evolutie van ziekte begrijpt, kan men interfereren en indien men op tijd ingrijpt het ziekteproces zelf nog omkeren. We onderscheiden verschillende typen verstoringen, zoals de aanwezigheid van ama of gifstoffen en de disbalans in de dosha’s.

 

Belangrijk is eveneens te weten hoe men het evenwicht opnieuw kan herstellen. Hiervoor bespreken we de therapieën van shamana en shodhana alsook de Home Pancha Karma, die je na afloop van deze module thuis zelf kan voorbereiden en uitvoeren dankzij het handige overzichtsschema en de vele tips en tricks die je tijdens de lesweekends aangereikt krijgt.

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

5. Opleidingsmodule 5 - Ayurvedische kruiden en recepten (praktijkweekend koken 2)

Za 8 en Zo 9 februari 2025 (9u30 - 19u (za) en 9u30 - 17u30 (zo))

 

Na het eerste praktijkweekend koken – ayurvedisch vegetarisch koken – waarbij de nadruk lag op het kunnen bereiden van een evenwichtige ayurvedisch vegetarische maaltijd voor het hele gezin, gaan we nu dieper in op het kunnen aanpassen van de ayurvedische maaltijden aan jouw eigen dosha, je eigen natuur.

 

In deze lesmodule overlopen we kort de ayurvedische voedingsfilosofie, zodat we leren begrijpen hoe we voeding kunnen inzetten ter preventie en voor het behoud van een goede gezondheid. Als we de eigenschappen van voeding, zoals smaak, de kwaliteiten, de energieën, de postdigestieve werking, … begrijpen, dan kunnen we kiezen voor voeding die bijdraagt aan het evenwicht tussen de dosha’s. En tegelijkertijd leer je waarom andere voedingsmiddelen net die balans verstoren.

 

Kruiden spelen de hoofdrol in deze lesmodule. Kruiden kunnen op verschillende manieren worden toegepast, zoals in kruidenthee, recepten, suppletie, massage, ... Ook in dit praktijkweekend ligt de focus op koken en bereiden we samen vijftien gerechten en bijgerechten. Sommige gerechten zijn snel en simpel te bereiden en zijn daarom perfect voor een doordeweekse dag waarop het koken minder uitgebreid mag zijn. We gaan aan de slag met seizoensgebonden groenten en fruit en leren hoe we deze langer kunnen bewaren door specifieke bereidingen. Ook met “restjes” gaan we aan de slag. We leren hoe we tridosha thee kunnen bereiden voor onszelf of anderen. We experimenteren met kruiden en ervaren hun effecten. Je krijgt een overzicht van alle kruiden die aanwezig zijn in de ayurvedische kruidenkast. We overlopen de eigenschappen en kenmerken van verschillende kruiden, die omwille van hun positieve eigenschappen voor onze gezondheid vaak tot dagelijks worden gebruikt in de ayurvedische keuken. Er komen vast ook kruiden aan bod waar je nog nooit van hebt gehoord, maar die voor jou na het lesweekend geen geheimen meer zullen hebben.

 

Tot slot gaan we dieper in op het concept van evenwichtige voeding en wat daar concreet wordt onder verstaan. Ook de relatie tussen prana en voeding komt in deze lesmodule verder aan bod, net als de leer van samyoga – het combineren van voedingsmiddelen en de effecten hiervan. Een heel weekends rijk aan kennis en praktijk, waardoor je thuis direct zelf aan de slag kan!

 

Na de praktijkgerichte kookweekends ga je naar huis met een schat aan informatie en kennis. Ook de groepssfeer zorgt ervoor dat elke maaltijd heerlijk smaakt, zelfs indien je niet zo’n goede kok bent.

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

6. Opleidingsmodule 6 - Voedingsleer

Za 1 en Zo 2 maart 2025 (9u30 - 17u30)

Wat leer je?

De studie van de ayurvedische voedingsleer richt zich tot iedereen die een gezonde en evenwichtige voeding wil begrijpen en toepassen voor zichzelf en anderen. Dit systeem is gebaseerd op de duizendjarige ayurvedische kennis en eveneens getoetst aan de recentste wetenschappelijke bevindingen.

 

In deze lesmodule bespreken we uitgebreid de ayurvedische voedingsfilosofie, waarbij de verschillende eigenschappen van voeding onder de loep genomen worden. Specifieke aandacht wordt besteed aan de zoete smaak – madhu rasa. We gaan verder met de relatie tussen voeding, haar kwaliteiten en de dosha’s per voedingsgroep. Ook de effecten van voeding op de gunas worden toegelicht.

 

Om te komen tot een evenwichtig voedingspatroon gebruiken we de lacto-vegetarische voedselpiramide, die ons toelaat te voorzien in onze dagelijkse gezonde behoeften. Deze voedselpiramide vertalen we naar de praktijk door gebruik te maken van een handige berekeningstabel. Om de meerwaarde van voedingsmiddelen te leren begrijpen kijken we naar de verschillende voedingsstoffen die ze bevatten. Het verschil tussen het gebruik van verschillende suikers komt aan bod, net als het verschil tussen verzadigde en onverzadigde vetten en hun heilzame werking. Maar ook het verschil tussen vetoplosbare en wateroplosbare vitaminen en tot slot de verschillende nutriënten. Dit alles wordt toegelicht in heldere mensentaal. De kennis van voedingsstoffen worden ook preventief ingezet via ayurveda, maar ook via de naturopathie.

 

Na het volgen van deze lesmodule zal je, naast de kennis hierboven beschreven, ook zelf het verschil kunnen maken tussen de verschillende kruiden- en voedingssupplementen op basis van hun doseringen in vitaminen, mineralen en nutriënten.

 

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

 

7. Opleidingsmodule 7 - De natuurlijke huisapotheek

Za 5 en Zo 6 april 2025 (9u30 - 17u30)

Wat leer je?

 

Ayurveda wordt voornamelijk preventief ingezet om een goede gezondheid te behouden. Dit door we door de dagelijkse routine te integreren in onze levensstijl, richtlijnen te adopteren om te leven in overeenstemming met en in harmonie met de natuur, de seizoenen, tijd en je eigen constitutie, voeding aangepast aan onze dosha’s, …

 

Daarnaast is ayurveda ook curatief en zal het iemand, wiens gezondheid uit balans is, helpen om het evenwicht te herstellen. Echter, als je aan de slag wil met ayurveda voor jezelf, je naasten of je cliënten, dan dien je eerst een overzicht te krijgen van het geheel. Je vertrekt vanuit een holistisch kader, dwz dat je niet enkel je focus legt op het bestrijden van kwaaltjes en klachten of zelfs ziekten. Je kijkt naar het geheel en gaat op zoek naar de onderliggende oorzaken van een aandoening.

 

Voor vele mensen is het een reflex: Hoofdpijn? Rugpijn? We nemen een pilletje…

Deze cursus geeft een overzicht van de meest voorkomende condities en aandoeningen, en hoe die met natuurlijke middelen te bestrijden. Natuurlijke reflexen dus.

 

In deze lesmodule starten we met een overzicht van een aantal geneeskrachtige kruidenremedies en hun anupanas – vehikels of voertuigen waarmee kruiden worden ingenomen.

Vooraleer we overgaan tot de specifieke stoornissen, overlopen we eerst de verschillende algemene klachten en symptomen gerelateerd aan een bepaalde dosha. Per stelsel bespreken we vervolgens enkele specifieke stoornissen. Komen onder meer aan bod: stoornissen van het verteringsstelsel; stoornissen van het ademhalingsstelsel; stoornissen van het zenuwstelsel; diverse stoornissen; een globale aanpak van vermageren en zelfs een trainingsschema.

 

Na deze lesmodule ben je in staat om bij bepaalde specifieke stoornissen in eerste instantie aan de slag te gaan met natuurlijke remedies voor jezelf of anderen.

 

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

 

8. Opleidingsmodule 8 - De meerwaarde van yoga, ademhaling en meditatie

Za 3 en Zo 4 mei 2025 (9u30 - 17u30)

Wat leer je?

 

Dit lesweekend heeft tot doel je te laten kennis maken met de effecten en meerwaarde van zowel yoga, ademhalingstechnieken als meditatie. Deze lesmodule ambieert niet om je op te leiden tot yogadocent of relaxatietherapeut, maar wel om de positieve effecten hiervan te laten ervaren zowel voor jezelf als voor anderen waarmee je zou werken.

 

We bespreken drie domeinen – yoga, ademhaling en meditatie.

 

We beginnen met de definitie van yoga en de verschillende paden van yoga. We gaan dieper in op het achtvoudige pad van raja yoga, één van de vier paden. Komen ook aan bod binnen dit domein: de verschillende lichamen, de vijf scheden of kosha’s en de chakra’s. We sluiten of met de relatie tussen yoga en de dosha’s en ervaren de rust van lichaam en geest dankzij yoga nidra.

 

De meerwaarde van ademhaling geeft ons inzicht in de voordelen van een diepere ademhaling. We lichten kort de anatomie en het mechanisme van de ademhaling toe en bespreken de belangrijkste mechanismen, zoals het diafragma en het ademhalingscentrum. Vervolgens leggen we uit wat pranayama betekent en de relatie tussen ida en pingala in het kader van swara yoga. We sluiten dit domein af met een aantal ademhalingstechnieken.

 

Vervolgens bespreken we de meerwaarde van meditatie en focussen we in op verschillende meditatietechnieken, zoals meditatie op de ademhaling, op muziek, op een voorwerp, met een mantra, … Ook hier zullen we via geleide oefeningen zelf kunnen ervaren welke invloed meditatie heeft op ons lichaam en onze geest. De uitwisselingen tussen de deelnemers verrijkt je gevoelswereld.

 

Tot slot lichten we nog enkele andere natuurlijke geneeswijzen en therapieën toe, zoals de kracht van edelstenen en hun relatie tot de dosha’s; het gebruik van klanken en mantra’s; het werken met kleuren en de invloed en werking van geuren.

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.

9. Opleidingsmodule - Praktisch aan de slag

Za 31 mei en Zo 1 juni 2025 (9u30 - 17u30)

Wat leer je?

 

Als je graag wil starten als Ayur-Life Coach en dus als zelfstandige dan komt daar veel bij kijken. Kies je voor zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep? Gooi je jezelf voor de leeuwen of wil je liever eerst uitproberen of je plan haalbaar is? Hoe weet je wanneer je klaar bent voor het leven als ondernemer? Richt je een éénmanszaak op of een besloten vennootschap? Ga je voor de vrijstellingsregel voor kleine ondernemingen? Je dient je aan te sluiten bij een ondernemingsloket, je vraagt een BTW-nummer aan, je zoekt een boekhouder, … Er komt heel wat op je af en soms zie je door de bomen het bos niet meer.

Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste stappen in het ondernemingslandschap en biedt je een checklist van belangrijke beslissingen die je moet nemen. Je krijgt ook enkele tips en tricks mee en dan ben je klaar om je eerste stappen te zetten in het ondernemerschap.

Opgelet, deze module vervangt geen volwaardige cursus bedrijfsbeheer, noch heeft het tot doel een financieel plan of businessplan af te leveren.

Verder in deze module bespreken we de wetgeving en deontologie voor de Ayur-Life Coach, alsook de Ayurvedisch Consulent. Hoewel er geen specifiek wettelijk kader is voor Ayur-Life coaches of Ayurvedisch Consulenten, zijn er wel degelijk wettelijke bepalingen waaronder deze beroepen resulteren. Als je aan de slag wil in je eigen praktijk, dan zijn er regels waaraan je moet voldoen en op te volgen richtlijnen. Deze nemen we tijdens deze module onder de loep, zodat je een veilige opstart kan maken in regel met de huidige wetgeving.

Tot slot wordt één dag van deze lesmodule voorbehouden als praktijkdag. We richten een praktijkruimte in en via een rollenspel ontvangen we onze eerste cliënten met elk een eigen casus. We zorgen voor een veilige leeromgeving waarin ieder op zijn eigen tempo de kans krijgt om enige praktijkervaring op te doen. Al doende leert men en met de ondersteuning en begeleiding van de docent ervaar je je eerste echte consult. Op die manier wordt die grote eerste stap gemakkelijker te nemen als je er eenmaal klaar voor bent. Door je eigen gesimuleerde casestudie en als observator van de andere deelnemers leren we van elkaar. Dankzij opbouwende feedback van zowel de docent als de observerende deelnemers worden we ons bewust van onze sterktes maar ook van onze valkuilen.

 

Elke lesdag wordt er samen ayurvedisch gekookt tijdens de middag en gegeten.​​

Lesweekend 1
Lesweekend 2
Lesweekend 3
Lesweekend 4
Lesweekend 5
Lesweekend 6
Lesweekend 7
Lesweeken 8
Lesweekend 9
bottom of page